Lagar & Miljö

Lagar Gällande lagar kring att förvara, arrangera och skjuta fyrverkerier och allmän hantering av pyrotekniska varor finns här. Klicka på länkarna nedan:

Ordningslag (1993:1617) - 3 §, 7 §, 9 §, 20 § Lagen om brandfarliga och explosiva varor (2010:1011) Lag (2003:778) om skydd mot olyckor Förutom lagar finns en mängd förordningar och allmänna råd som reglerar verksamheten, som alla kan hittas hos Sveriges Riksdag. Vi rekommenderar er även att läsa handboken om förvaring av explosiva varor. Det som tidigare kallades Räddningsverket (inklusive Spängämnesinspektionen) har numera upphört, och i stället tagits över av Myndigheten för samhällskydd och beredskap, MSB.

Tillstånd Behöver man tillstånd för fyrverkeri? Ja, det kan behövas både för inköp, innehav, handel, skjutning osv. Vi skall här gå igenom de vanligaste typerna av tillstånd.

1. Tillstånd att skjuta ett fyrverkeri Att skjuta ett fyrverkeri kan kräva tillstånd enligt ordningslagen. Detta söks hos polisen och kostar 700 kronor som skall betalas i förskott. Tillståndet kan sökas på blankett som kan fås av polismyndigheten. Ansökan skall alltid innehålla:

  • Tid och plats för fyrverkeriet
  • Namn, adress, telefon till sökanden
  • Ansvarig anordnare, kan vara en person ( personnummer anges ) eller ett företag ( org.nr anges )
  • Ibland kräver polisen även en skiss över skjutplatsen och info om vilken max storlek på pjäser som avses användas
Att få tillstånd kan ta mellan några dagar och några veckor, beroende på hur mycket polisen och deras remissinstanser ( framförallt räddningstjänsten ) har att göra. Obs! vare sig tillstånd krävs eller inte är alltid den som skjuter ansvarig – ett tillstånd för inte över ansvaret på polisen!

1.1. Inomhusfyrverkeri: När det gäller inomhusfyrverkerier säger ordningslagen att tillstånd alltid krävs vid offentliga tillställningar och allmänna sammankomster. Detta gäller alltså exempelvis på diskotek, konserter, mässor mm som är öppna för allmänheten. Undantagen är exempelvis firmafester och privata kalas där inte vem som helst har tillträde. Obs! att även om inte polistillstånd krävs för ett inomhusfyrverkeri skall man alltid ha lokalägarens tillstånd. Vidare måste ev. rökdetektorer stängas av under och en stund efter fyrverkeriet för att undvika dyra och onödiga falsklarm med sådana larm som är direktkopplade till räddningstjänst eller brandkår.

1.2. Utomhusfyrverkeri: Ordningslagen säger att tillstånd krävs för användning av pyrotekniska varor utomhus ”om användningen med hänsyn till tidpunkten, platsens belägenhet och övriga omständigheter innebär risk för skada på eller någon beaktansvärd olägenhet för person eller egendom”. I praktiken är det upp till var och en att tolka denna skrivning. Ju större, senare och mer centralt beläget ett fyrverkeri är, desto ”mer” krävs tillstånd. Ett litet fyrverkeri tidigt på kvällen ute på landet kräver alltså i allmänhet inte tillstånd. Ett större fyrverkeri, sent på natten, mitt i stan kräver däremot oftast tillstånd.

2.2 SRVs klassificering av godkända pjäser Så här är fyrverkerierna klassificerade av MSB/SRV: 151: Ingen åldersgräns 152: 18 års åldersgräns (Var 15 år före december 2001 ) 153: 18 års åldersgräns 154: 18 års åldersgräns. Kräver tillstånd för förvärv, innehav och förvaring. Siffrorna 151, 152 osv. ingår i MSB/SRV:s godkännandenummer som skall finnas på alla godkända pjäser. Numren är av formen SE-07.153.34.903, där siffrorna 07 anger godkännandeåret, 153 är alltså kategorin. 34 är fabriksnumret ( GFFAB i detta fall). 903 är ett serienummer som kan vara mellan 001 och 999. Det är alltså kategori 154 som kräver tillstånd som vi talar om här.